Home / 2014 / Listopad (Page 2)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Zapłakałby może i dziś nad Warszawą, że nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia (por. Łk 19,44). Mając wiele możliwości praktykowania wiary, napotykamy często trudności w dokonywaniu wyboru, a tempo życia może być usprawiedliwieniem dla zaniedbań, którym towarzyszyć będzie brak pokoju serca. Patrząc na różne aspekty miasta, chcę pochylić się nad „duchowością miejską”, albo też „duchowością miasta” opierając się na Regule życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.